35 Eisenberg

Montanwirtschaft am Eisenberg

Wie sein Name andeutet, haben wir hier einen Berg vor uns, in dem schon vor etlichen Jahrhunderten Erz abgebaut wurde. Pingenfelder und auch mittelalterliche Stollen warten darauf, erforscht und für die Zukunft gesichert zu werden.

Mehr im „Erlebnis-Wanderführer“

Mijnindustrie bij de „Ijzerberg“

Zoals de naam al zegt, ziet u hier een berg voor u, waar eeuwen geleden al ijzererts werd gewonnen. „Pingenfelder“ (Pingen zijn trechtervormige verdiepingen in de aarde aan het begin van een mijn) en middeleeuwse mijngangen wachten op verder onderzoek en een veiligstelling voor de toekomst.

meer in de „Erlebnis-Wanderführer“

Mining industries on „Eisenberg“ (iron ore hill)

As its name suggests iron ore was mined here centuries ago. Excavations and middle-age galleries are waiting to be explored and secured for the future.

more in the „Erlebnis-Wanderführer“