16 Tiergarten-Eiche

Tiergarten-Eiche

Der 400 Jahre alte und 33 Meter hohe Baum mit 153 Zentimeter Durchmesser ist ein Zeitzeuge aus der Gründungszeit des kurfürstlichen Thiergartens. An den Astnarben kann man seine Geschichte ablesen: Er hat lange Zeit frei gestanden, war also ein „Hutebaum“ (Früchte produzieren für die Mast der Tiere).

Mehr im „Erlebnis-Wanderführer“

Thiergarten-eik

Deze 400 jaar oude en 33 meter hoge boom met een diameter van 153 centimeter is een getuige uit de tijd van het ontstaan van de keur-vorstelijke dierentuin. Aan de littekens van zijn takken kan men zijn geschiedenis aflezen: Hij heeft lange tijd vrij gestaan voor de productie van dierenvoer, een zogenaamde „Hutebaum“.

meer in de „Erlebnis-Wanderführer“

„Thiergarten“-Oak

The 400 years old and 33-meter high tree of 153 cm in diameter is a witness to the time of the foundation of the electoral deer-park. The scars of former branches tell the story of the tree: for a long time it used to grow as a solitary plant, which shows that it was meant for producing animal feed -a so called „Hutebaum“.

more in the „Erlebnis-Wanderführer“